Vandaag geopend 09:30 - 19:00

Disclaimer & Privacybeleid(2)

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met onderstaande voorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden inclusief het Privacy beleid en het Cookie beleid, zijn van toepassing op alle websites van Wereldhave N.V. en Wereldhave Belgium comm. VA (hierna ieder afzonderlijk en tezamen te noemen: ‘Wereldhave’).

De informatie op de websites van Wereldhave wordt met constante aandacht en zorg samengesteld. Wereldhave streeft ernaar dat alle informatie op deze website zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Wereldhave kan echter niet garanderen dat de informatie die op de website wordt gepubliceerd te allen tijde volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Alle informatie is voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wereldhave behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de informatie op deze website.

Wereldhave is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op, of via de website, al dan niet via (hyper)links ter beschikking gestelde informatie dan wel door de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Eventuele (hyper)links op deze website zijn ter informatie en voor het gemak van de bezoeker van de website opgenomen. Hoewel Wereldhave selectief is in het verwijzen naar andere websites, kan Wereldhave niet instaan voor de inhoud en functioneren van deze websites noch voor de kwaliteit van de daarop aangeboden diensten en producten. Wereldhave is niet aansprakelijk enigerlei directe of indirecte schade die ontstaat door het gebruik van bedoelde websites.

Privacybeleid

Indien u gegevens achterlaat via de website zal Wereldhave daarmee zorgvuldig omgaan en deze vertrouwelijk behandelen. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor directe afhandeling van uw aanvragen, berichten of acties waaraan u via de website deelneemt. Uw gegevens worden niet voor commerciële doeleinden aan derden verstrekt. De Wet Bescherming Persoonsgegevens is van toepassing op de gegevens die u aan Wereldhave verstrekt.

Digitale nieuwsbrief 
Wanneer u zich inschrijft voor de digitale nieuwsbrief van Shopping Nivelles (eigendom van Wereldhave Belgium) geeft u toestemming om uw e-mailadres en persoonsgegevens (voornaam, achternaam en postcode) te gebruiken voor het toezenden van nieuws, events en aanbiedingen van Shopping Nivelles en haar winkeliers.

Voor het versturen van de digitale nieuwsbrief worden de volgende categorieën persoonsgegevens opgeslagen en gebruikt:

1. Registratiegegevens
- Voornaam en achternaam
- E-mailadres
- Postcode (hieruit wordt bijvoorbeeld afgeleid hoe ver u van het winkelcentrum af woont)

Bewaartermijn
De persoonsgegevens worden vastgelegd gedurende looptijd van registratie voor de digitale nieuwsbrief. Zodra u zich uitschrijft en toestemming intrekt, dan worden de persoonsgegevens verwijderd.

Als u zich wilt uitschrijven voor de digitale nieuwsbrief van winkelcentrum Shopping Nivelles dan kunt u dat doen door op de uitschrijflink te klikken onderaan iedere digitale nieuwsbrief, of door een uitschrijfverzoek te sturen naar info.nivelles@wereldhave.com

Intellectueel eigenaarschap
Het auteursrecht van deze website en inhoud zoals foto's, video's en tekst berust bij Wereldhave en/of bij derden die de inhoud ter beschikking hebben gesteld aan Wereldhave. Hoewel u content van de website mag delen via social media, zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, blogs en andere social netwerkwebsites, draagt Wereldhave het eigenaarschap van de content op geen enkele wijze over aan derden. Vermenigvuldiging of gebruikmaking van inhoud van deze website, in welke vorm dan ook, is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Wereldhave.

Cookie beleid 

Bij bezoek aan een website van Wereldhave worden cookies gedownload. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst wanneer u de website van Wereldhave bezoekt.  De daarin opgeslagen informatie zorgt ervoor dat u bij een volgend bezoek herkend wordt op onze website.

Er kunnen vier categorieën cookies gedefinieerd worden:

  • Functionele cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat het gebruiksgemak van de website van Wereldhave verhoogd wordt. Denk hierbij aan het onthouden van een voorkeurstaal of inloggegevens. Functionele cookies mogen zonder uw toestemming geplaatst worden.

  • Analytische cookies

Analytische cookes worden gebruikt om onze website te analyseren en te verbeteren op basis van gebruiksgedrag van onze bezoekers. Door deze informatie kunnen wij analyseren welke onderdelen van de website veel bekeken worden. Hierop kunnen wij inspelen door juist deze onderdelen gemakkelijker vindbaar te maken op onze website. Deze informatie is niet terug te leiden naar één bepaald persoon. Analytische cookies mogen zonder uw toestemming geplaatst worden.

  • Social media cookies

Door social media cookies is het mogelijk om social media content te zien op onze website en content van onze website te delen via social media. Social Media netwerken doen aan profiling en tracking van gebruikers. Door deze cookies te accepteren kan je internetgedrag gemonitord worden door dergelijke partijen. Social Media cookies mogen pas geplaatst worden (op grond van de Europese cookie wetgeving) nadat u expliciet toestemming heeft gegeven. 

  • Tracking cookies 

Tracking (profile en advertentie) cookies worden gebruikt om de inhoud van een website persoonlijker en relevanter te maken. Door middel van deze cookies krijgt u bijvoorbeeld advertenties van Wereldhave te zien op andere websites. Tracking cookies mogen pas geplaatst worden (op grond van de cookie wetgeving) nadat u expliciet toestemming heeft gegeven. 

Cookies uitschakelen of verwijderen

Via uw internetbrowser kunt u cookies automatisch of handmatig verwijderen. Als u cookies in uw internetbrowser verwijdert, worden functionele en analytische cookies bij uw volgende bezoek weer geplaatst.

Onvoorziene cookies

Onvoorziene cookies kunnen geplaatst worden als een pagina op de website van Wereldhave een ‘embedded element’ bevat, zoals een YouTube video of een iframe website, maar deze wel binnen onze website getoond wordt. Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd op de hoogte zijn van een cookie die geplaatst is door een derde. Meer informatie over het privacy beleid van potentiële derde partijen kunt u vinden via de onderstaande links: 

- Google DoubleClick
- YouTube
- Facebook
- Twitter
- LinkedIn

Wi-Fi netwerk 

In winkelcentrum Shopping Nivelles (eigendom van Wereldhave) kunt u gebruik maken van gratis WiFi. Wanneer u hier gebruik van maakt, worden uw persoonsgegevens beschermd en na 24 uur verwijderd.

Wereldhave aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet of onvoldoende functioneren van het Wi-Fi netwerk, noch zal Wereldhave aansprakelijk zijn voor schade aan (rand)apparatuur en/of gevolgschade als gevolg van het gebruik dan wel het niet-beschikbaar zijn van het Wi-Fi netwerk. Wereldhave is bevoegd om een logboek bij te houden van al het dataverkeer waarvoor het Wi-Fi netwerk wordt gebruikt indien een vermoeden bestaat van misbruik van het Wi-Fi netwerk dan wel indien zeer omvangrijk datagebruik wordt waargenomen. Het is verboden om het Wi-Fi netwerk te gebruiken voor het binnenhalen en/of verspreiden van aanstootgevend materiaal of materiaal dat in strijd is met de algemeen aanvaarde fatsoensnormen. Wereldhave behoudt zich het recht voor om de toegang tot het Wi-Fi netwerk geheel of gedeeltelijk te blokkeren.

Wi-Fi tracking

Wereldhave maakt in winkelcentrum Shopping Nivelles gebruik van Wi-Fi tracking met als doel het verbeteren van onze service en het analyseren van bezoekersaantallen, verblijfsduur, herhalingsbezoek en looproutes. Hierbij worden uw persoonsgegevens beschermd.

Bij Wi-Fi tracking in winkelcentrum Shopping Nivelles wordt uw MAC-adres gemeten maar daarna direct versleuteld waardoor deze geanonimiseerd is en niet naar een individueel persoon te herleiden is. De Wi-Fi tracking en de analyse van generieke gegevens wordt uitgevoerd door PFM in opdracht van Wereldhave Belgium.

De generieke gegevens worden door PFM zes maanden geanonimiseerd bewaard t.b.v. het maken van rapportages die de volgende aspecten bevatten:

  • Bezoek
  • Tijdstip van scan
  • Locatie van de scan
  • Bezoekfrequentie
  • Verblijfsduur

Wi-Fi tracking opt-out
U heeft de mogelijkheid om uw MAC-adres uit te sluiten van Wi-Fi Tracking. Na uitschrijving wordt uw MAC-adres niet langer geregistreerd en meegenomen in de generieke statistieken. Uitschrijven kan via:  www.pfm-intelligence.com/privacy-protocol 

Cameratoezicht

In winkelcentrum Shopping Nivelles (eigendom van Wereldhave) is er cameratoezicht ten behoeve van de veiligheid van onze bezoekers en winkeliers.

Heeft u vragen over deze disclaimer & ons privacybeleid?

Neem dan contact op met de privacy contactpersoon van Wereldhave Belgium.

Laurent Trenson
Laurent.Trenson@wereldhave.com

Deze versie is opgesteld op 20 juli 2018